เรียนรู้ Trick เพิ่มเทคนิคการเป็นนักพากย์

Last updated: May 29, 2017  |  543 จำนวนผู้เข้าชม  |  หลักสูตรอบรมสัมมนา

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
“เรียนรู้ Trick เพิ่มเทคนิคการเป็นนักพากย์”

วัน เวลาและสถานที่ : ทุกวันอาทิตย์ ของเดือนสิงหาคม เวลา 10.00 – 16.00 น. และฝึกพากย์เพิ่มเติม 16.00 -19.00 น.
ณ ห้อง Training room 3 อาคาร D ชั้น 3 และห้องพากย์ไทยพีบีเอส
ได้แก่
 
1) วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม  2560    
2) วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 
3) วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 
4)วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 วิทยากร : 

1)  คุณอภินันท์ ธีระนันทกุล นักพากย์อิสระ พากย์ให้ช่องไทยพีบีเอสและช่องอื่นๆ

2)  คุณนิรมล กิจภิญโญชัย นักพากย์อิสระ พากย์ให้ช่องไทยพีบีเอสและช่องอื่นๆ

ผลงานวิทยากรคลิ๊ก..

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) จำนวน 20 ชม.

ภาคทฤษฏี

1. ประวัติความเป็นมาของการพากย์

2. เรียนรู้แนวคิด และทฤษฎีการพากย์

-    ขั้นตอนการทำงานพากย์

-    แนะนำอุปกรณ์สำหรับการพากย์

-   หลักการใช้เสียงเบื้องต้น

-   วิธีการดัดเสียงเพื่อการพากย์

-   เทคนิคและคำศัพท์ที่ใช้ในงานพากย์

-   อธิบายความแตกต่างของงานพากย์แต่ละประเภท

ภาคปฏิบัติ

-   ฝึกปฏิบัติ การพากย์ การ์ตูน ภาพยนตร์ และสารคดี

-   Feedback จากวิทยากร เพื่อปรับปรุงผลงาน

-   ฝึกปฏิบัติตามอัธยาศัยหลังจบการอบรมได้ 3 ชม.  

 

กระบวนการอบรม/วิธีการฝึกอบรม  : ทฤษฎี 60 % ปฏิบัติ 40 %

1) ฟังบรรยาย

2) ฝึกปฏิบัติการในห้องพากย์

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ :

1) สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันได้

2) ปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

3) ได้รับผลงานการพากย์เพื่อนำไปใช้เป็นผลงาน

4) ได้รับประกาศณียบัตรหลังจบการอบรม

 


ค่าใช้จ่ายในการสัมคร :  ราคา 10,000 บาท  (รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น)

                          สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 รับส่วนลด 10 %จากราคา 10,000 เหลือ 9,000 บาท  

                          ภาคีเครือข่าย หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา นักศึกษาและผู้ผ่านการอบรมกับไทยพีบีเอสมาแล้ว  รับส่วนลด 10 %

                          (ราคานี้รวมอาหารอาหารกลางวันบุฟเฟต์ 4 มื้อ อาหารว่าง 8 มื้อ เอกสารประกอบการเรียน และของที่ระลึก)

 

ขั้นตอนการสมัคร : 1.ขอรับใบสมัครกับจนท. หรือดาวน์โหลดได้ที่ Facebook 2.กรอกใบสมัครและชำระเงิน 3. ส่งใบสมัคร                

                     พร้อมหลักฐานการโอนเงินมายัง อีเมลล์มาที่ thaipbstraining@thaipbs.or.th หรือทาง Facebook

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 02 790 2384 (Thai PBS Training)

ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตร เรียนรู้Trick เพิ่มเทคนิคการเป็นนักพากย์

Powered by MakeWebEasy.com