อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ โดรน เบื้องต้น รุ่นที่ 5

Last updated: Jun 21, 2017  |  558 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสาร หลักสูตรอบรมสัมมนา

 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่น 5" ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และทีมงานช่างภาพข่าวที่มากด้วยประสบการณ์ของไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 กรกฎาคม 2560

ประวัติวิทยากร คลิ๊ก

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของโดรน
1.1 องค์ประกอบของโดรน
1.2 ประเภทของโดรน

เรื่องที่ 2 กฎหมายและ พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรน(ประเทศไทย)
2.1 ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้โดรน
2.2 ข้อบังคับในการใช้งานทั่วไป

เรื่องที่ 3 การใช้โดรนในงานข่าว
3.1 ระเบียบข้อบังคับการใช้โดรนในงานข่าว
3.2 ข้อควรระวังสำหรับการใช้ในงานข่าว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1)  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านเทคนิคการใช้โดรนเบื้องต้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
2)  บังคับโดรนได้อย่างถูกวิธี
3)  ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองได้
4)  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เกี่ยวกับการใช้งานโดรน
5)  รู้จักมุมภาพ และการเลือกภาพ
6)  เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สามารถสอบถามและขอคำแนะนำจากวิทยาการได้ตลอดทั้งงาน

อุปกรณ์ในการเรียน ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย หากท่านต้องการนำเครื่องมาเองสามารถนำมาได้ค่ะค่าลงทะเบียน 7,200 บาท/ท่าน (รวม vat แล้ว)
พิเศษ!! สำหรับหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภาคเครือข่าย ลดทันที่ 10 % เหลือ 6,480 บาท(รวม vat แล้ว)
ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียน หมวก กระเป๋าผ้า อาหาร 2 มื้อ คอฟฟิคเบรก แล้ว

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

Powered by MakeWebEasy.com