อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ "โดรน" เบื้องต้น รุ่นที่ 4

          สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่น 4" ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม  2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และทีมงานช่างภาพข่าวที่มากด้วยประสบการณ์ของไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 มีนาคม 2560

ประวัติวิทยากร

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

เรื่องที่ 1 ประวัติความเป็นมาของโดรน
1.1 องค์ประกอบของโดรน
1.2 ประเภทของโดรน

เรื่องที่ 2 กฎหมายและ พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรน(ประเทศไทย)
2.1 ข้อจำกัดและข้อห้ามในการใช้โดรน
2.2 ข้อบังคับในการใช้งานทั่วไป

เรื่องที่ 3 การใช้โดรนในงานข่าว
3.1 ระเบียบข้อบังคับการใช้โดรนในงานข่าว
3.2 ข้อควรระวังสำหรับการใช้ในงานข่าว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1)  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทางด้านเทคนิคการใช้โดรนเบื้องต้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
2)  บังคับโดรนได้อย่างถูกวิธี
3)  ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองได้
4)  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  เกี่ยวกับการใช้งานโดรน
5)  รู้จักมุมภาพ และการเลือกภาพ
6)  เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

สามารถสอบถามและขอคำแนะนำจากวิทยาการได้ตลอดทั้งงาน

อุปกรณ์ในการเรียน ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย หากท่านต้องการนำเครื่องมาเองสามารถนำมาได้ค่ะ

 

ค่าลงทะเบียน 7,200 บาท/ท่าน (รวม vat แล้ว)
พิเศษ ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 28 ก.พ.60 ลดทันที 300 บาท (6,900บาท/ท่าน)(รวม vat แล้ว)
ราคานี้รวมเอกสารประกอบการเรียน หมวก กระเป๋าผ้า อาหารบุฟเฟ่ต์ คอฟฟิคเบรก แล้ว


ร่างกำหนดการ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียด
โทรศัพท์ : 0-2790-2383/082-129-9795 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)
อีเมล : Ratchadapornw@thaipbs.or.th

 

Powered by MakeWebEasy.com