การฝึกอบรม เทคนิคการเป็นผู้นำเสนอข่าว

การฝึกอบรม  เทคนิคการเป็นผู้นำเสนอข่าว

21-22 มกราคม 2560

 

ไทยพีบีเอส ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้นำเสนอข่าว

ในวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

            วิทยากรนำโดย : คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน  คุณจีรชาตา เอี่ยมรัศมีและทีมผู้ประกาศข่าวคุณภาพ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส พร้อมฝึกทักษะการแสดงกับครูดาวปาจรีย์ ดียวดยิ่ง และฝึกทักษะการแต่งหน้ากับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

 

โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) 

เรื่องที่ 1  ความหมายของการเป็นผู้นำเสนอข่าว                                          
1.1     ประเภทของผู้นำเสนอข่าว
1.2  บทบาทและหน้าที่ของผู้นำเสนอข่าว
1.3  งานสื่อสารมวลชนในโลกอนาคต

เรื่องที่ 2  กฎหมายและ พ.ร.บ เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชน                                          
2.1  กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
2.2  ข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม(ของการเป็นผู้นำเสนอข่าว)

เรื่องที่ 3  การนำเสนอข่าว(ในแบบไทยพีบีเอส)                                            
3.1  ข้อแตกต่างของการเป็นผู้นำเสนอข่าวระหว่างไทยพีบีเอสกับสำนักข่าวอื่น
3.2  ขั้นตอน และกระบวนการทำงานกว่าจะมาเป็นผู้นำเสนอข่าว

เรื่องที่ 4  การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพ(ภาคปฏิบัติ) (Work Shop)
4.1  การฝึกทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร  การควบคุมลมหายใจ  การควบคุมน้ำเสียงและอักขรวิธี
4.2  การฝึกทักษะการแสดง                                                       
4.3  รับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานข่าว โดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน             
4.4  การสอนทักษะการแต่งหน้าด้วยตัวเองแบบเบื้องต้น                         
4.5  การฝึกนั่งและยืนนำเสนอข่าวอย่างถูกวิธีและฝึกทักษะการเป็นผู้นำเสนอข่าวในสตูดิโอจริง

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

-ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท /ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม  

1.ค่าวิทยากร
2.ค่าอุปกรณ์การฝึกทักษะต่างๆ
3.ค่าอาหารและอาหารว่าง ฯ

สถานที่อบรม
ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ 1-2  ชั้น 2  อาคาร D  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สอบถามเพิ่มเติม 

www.thaipbs.or.th/training
E-mail:kitsaneek@thaipbs.or.th
Facebook :https://www.facebook.com/Thaipbs-Training

โทร. 0-2384,08-7849-5390 (มดแดง)

 


 

 

    กำหนดการ

 

 


ใบสมัคร

Powered by MakeWebEasy.com